+421 55 622 05 34 obchod@ronex.sk
sortiment prihlásenie

EKOLÓGIA

Ekologický slovník:

Bio, Eco, OK kompost a ďalšie záhadne slová – Čo naozaj znamená ekologické balenie?

S pojmami ako BIO alebo OK Kompost sa stretávame už nejaký ten čas. Čo ale znamenajú? Skúsime vysvetliť tie najpoužívanejšie z nich.

BIODEGRADABLE (Biodegradabilný) – Bežne znamená rozklad materiálu ako výsledok biologických faktorov.

COMPOSTABLE (Kompostovateľný) – presnejší výraz ako biodegradabilný. Kompostovateľný produkt znamená, že špeciálne podmienky sú vyžadované k rozkladu produktu. Rozklad produktu v zemi vyžaduje správnu teplotu a účasť baktérií. Rozklad nezhoršuje  životné prostredie. V niektorých prípadoch môže rozklad nastať iba v priemyselných zariadeniach určených pre kompostovanie.

MONOMATERIALSobalové materiály vyrobené z jedného typu suroviny , napr. polypropylen. Tie nie sú kombinované s ďalšími materiálmi, vrátane iných typov materiálov ako napríklad polyethylene.  Recyklácia týchto produktov  je jednoduchšia, recykluje sa jeden druh materiálu na rozdiel od zmesi materiálov – kde sa materiály musia oddeliť pred recykláciou.

100% RECYCLABLE – znamená, že balenie je recyklovateľné. Značí to, že balenie je vyrobené z recyklovateľného materiálu.

100% RECYCLED MATERIAL – Tento výraz je používaný pre produkty, ktoré sú vyrobené zo 100% recyklovaného materiálu. Príkladom takéhoto materiálu je rPET alebo recyklovaný PET.

100% REUSABLE – znamená, že produkt môže byť použitý viackrat.

rPET – polyester je vyrábaný z použitých plastových PET fliaš (voda, mlieko, džúsy), ktoré sú využité v spracovateľskom závode, a ako výsledok recyklácie... rPET je vytvorený.

PLA (Polylactic acid) – polymér získavaný z kukurice, je plne biodegradabilný, ale je to stále polymer, čiže umelý materiál.

PBAT – polymér založený na rope, využívaný pri výrobe rôznych veci, vrátane agro-textílií. PBAT je už klasifikovaný ako biodegradabilný pri kompostovaní, ako aj rozložiteľný v poľnohospodárskych pôdach.

 

UŽITOČNÉ ODKAZY:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie