sortiment prihlásenie

Číslo účtu: IBAN SK73 7500 0000 0040 0605 1202, BIC/SWIFT: CEKOSKBX
 
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   

Odbor výkonu dozoru: tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95 

Naše pobočky:

RONEX WORLD s.r.o.

Prevádzka: Budimír 
Budimír 7
044 43 Budimír
tel.: 055 / 622 05 34
051 / 793 12 00
ronex@ronex.sk
obchod@ronex.sk
zodpovený vedúci: +421 907 706 800
obchodný zástupca: DEMEKOVÁ Daniela:  +421 905 707 468
ROHÁĽ Tomáš: +421 907 925 387

Prevádzka: Martin
Kratinova 71
036 01 Martin
tel.: 043 / 413 10 63
martin@ronex.sk

zodpovený vedúci: Zdenka Valjašová: +421 905 583 746
obchodný zástupca: KAPUSTA Ján: +421 908 940 002

Prevádzka: Galanta
Z. Kodalya 768/29
924 01 GALANTA
tel.: 031 / 7805 892
galanta@ronex.sk

zodpovený vedúci: Lívia Babuseková: +421 908 930 681
obchodný zástupca: Kollerová Iveta: +421 907 920 699

Pri zadnej bráne od Samsungu.