+421 55 622 05 34 obchod@ronex.sk
sortiment prihlásenie

Číslo účtu: IBAN SK04 0200 0000 0044 1865 7753, BIC/SWIFT: SUBASKBX
 
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   

Odbor výkonu dozoru: tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95 

Naše pobočky:

RONEX WORLD s.r.o.

Prevádzka: Lemešany
Lemešany 3460
082 03 Lemešany
tel.: 055 / 622 05 34
051 / 793 12 00
ronex@ronex.sk
obchod@ronex.sk

Otváracia doba: PO-PI 07:30-15:30

zodpovený vedúci: +421 907 706 800
obchodný zástupca: JENÍKOVÁ Veronika:  +421 905 707 468
                                    OČKAJÁKOVÁ Jana: +421 907 925 387

Prevádzka: Martin
E.T.Bőhma  10915
Martin- Priekopa 036 01
martin@ronex.sk

zodpovený vedúci: VALJAŠKOVA Zdenka: +421 908 726 756
obchodný zástupca: KAPUSTA Ján: +421 908 940 002

Prevádzka: Galanta
Z. Kodálya 768/29
924 01 Galanta
tel.: 031 / 7805 892
galanta@ronex.sk

Otváracia doba: PO-PI 07:30-15:00

zodpovený vedúci: BABUSEKOVÁ Lívia: +421 908 930 681
obchodný zástupca: KOLLEROVÁ Iveta: +421 907 920 699

Pri zadnej bráne od Samsungu.